0

ക്രാബിയിലെ 40ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം

14 Views April 27, 2021

Thailandലെ മനോഹരമായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് Krabi, Phuket ൽ നിന്നും Boat മാർഗവും ,Road മാർഗവും പോകാം, Krabiയിലെത്തുന്ന ആരെയും അത്ഭുതപെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് Hot Springs ,അതിന്റെ വിശദമായ കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് .നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ Thailand പോകാം..? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ? യാത്ര ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്റെ സ്ഥാപനമായ Royalsky Holidays സുമായി ബന്ധപെടുക : +91 92077 63800 +91 96058 90630 +91 92077 61800 +91 92077 62800

Tags :
Go to top