0

തായ്‌ലൻഡിലെ രുചിയൂറും വിഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര : Street food & Shopping in Krabi Thailand tour

29 Views April 27, 2021

തായ്‌ലൻഡിലെ Krabi യിലുള്ള ഒരു Night Market ആണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്,അതിമനോഹരമായ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് ക്രാബി , നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ Thailand പോകാം..? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ? യാത്ര ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്റെ സ്ഥാപനമായ Royalsky Holidays സുമായി ബന്ധപെടുക : +91 92077 63800 +91 96058 90630 +91 92077 61800 +91 92077 62800

Tags :
Go to top