ഫുക്കറ്റിലെ ഫിഫി ദ്വീപിലേക്കുള്ള ബോട്ട് യാത്രയുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം … Phi Phi Island Tour

21 Views April 27, 2021

Phuketലെ അതിമനോഹരമായ ദ്വീപാണ് phiphi , Phiphi islandiനുആരെയും മയക്കുന്ന ഭംഗിയാണ്.ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത നയന സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾആണ് അവിടെ,നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ Thailand പോകാം..? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ? യാത്ര ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്റെ സ്ഥാപനമായ Royalsky Holidays സുമായി ബന്ധപെടുക : +91 92077 63800 +91 96058 90630 +91 92077 61800 +91 92077 62800

Tags :
Go to top