പാട്ടായയിലെ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Songkran festival

46 Views April 27, 2021

Songkran festival എന്നാൽ Thailandകാരുടെ New yearആണ് ,എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ 13 മുതൽ 15 വരെയാണ് അവർ ഇതു ആഘോഷിക്കുന്നത് ,എന്നാൽ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ പറുദീസയായ പാട്ടായയിൽ ഏപ്രിൽ 18 & 19 തിയ്യതികളിലായി ഇതു ആഘോഷിക്കുന്നു ,അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം . നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ Thailand പോകാം..? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ? യാത്ര ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്റെ സ്ഥാപനമായ Royalsky Holidays സുമായി ബന്ധപെടുക : +91 92077 63800 +91 96058 90630 +91 92077 61800 +91 92077 62800

Tags :
Go to top