തായ്‌ലൻഡ് ,കംബോഡിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഞാൻ കണ്ട ഇന്ധന വിലകൾ

41 Views April 27, 2021

എന്റെ യാത്രകളിൽ ഞാൻ കണ്ട ഇന്ധനവിലയുടെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ വീഡീയോയിൽ ഉള്ളത് , India,Thailand &Cambodia എന്നിവിടങ്ങളിലെ കാഴ്ചകളാണ് പ്രധാനമായും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ Thailand & Cambodia പോകാം..? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ? യാത്ര ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്റെ സ്ഥാപനമായ Royalsky Holidays സുമായി ബന്ധപെടുക : +91 92077 63800 +91 96058 90630 +91 92077 61800 +91 92077 62800

Tags :
Go to top