കമ്പോഡിയൻ കല്യാണവും, ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളും, Cambodian Village & Wedding,

10 Views April 27, 2021

Cambodian Village & Wedding കമ്പോഡിയൻ കല്യാണവും ,ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളും …. എന്റെ കമ്പോഡിയൻ യാത്രയിൽ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു , നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കമ്പോഡിയയിൽ പോകാം..? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ?എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും ,യാത്ര സംബന്ധമായ അറിവുകൾക്കുമായി എന്റെ ചാനെൽ കാണുക . എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിങ്ക് : https://goo.gl/PpGHR8

എന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജ് ലിങ്ക് : https://goo.gl/yWTG96

യാത്ര ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്റെ സ്ഥാപനമായ Royalsky Holidays സുമായി ബന്ധപെടുക +91 92077 63800 +91 96058 90630 +91 92077 61800 +91 92077 62800

SHOW LESS

Tags :
Go to top