0

കമ്പോഡിയയിലെ പ്രളയം കാത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാമവും ,ഉൾനാടൻ മാർക്കറ്റും …

21 Views April 27, 2021

കമ്പോഡിയയിലെ പ്രളയം കാത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാമവും ,ഉൾനാടൻ മാർക്കറ്റും എന്റെ കമ്പോഡിയൻ യാത്രയിൽ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു , നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കമ്പോഡിയയിൽ പോകാം..? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ?എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും ,യാത്ര സംബന്ധമായ അറിവുകൾക്കുമായി എന്റെ ചാനെൽ കാണുക . എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിങ്ക് : https://goo.gl/PpGHR8

എന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജ് ലിങ്ക് : https://goo.gl/yWTG96

യാത്ര ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്റെ സ്ഥാപനമായ Royalsky Holidays സുമായി ബന്ധപെടുക :9207721800, 9207731800, 9207741800 Floating Village Combodia Tonle Sap Lake.

Tags :
Go to top