ഒരു അച്ഛനും ,മകനും ചേർന്നു നിർമ്മിച്ച വിമാനത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം

15 Views April 27, 2021

ഒരു അച്ഛനും ,മകനും ചേർന്നു നിർമ്മിച്ച വിമാനത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ,കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ കാൽവെപ്പു എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒന്നാണിത് ,കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കാണുക …. ഇത്തരം മോഡലുകൾ നിർമിക്കാനും ,മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കുമായി ബന്ധപെടുക SHABAL DSOOSA:9946898842,8089120036

Tags :
Go to top